ເຫດຜົນທີ່ ສປປລາວ ຮັບເປັນເຈົ້າພາບ ”ອາເຊມ 9”

ກອງປະຊຸມ ອາຊຽນ
ກອງປະຊຸມ ອາຊຽນ
ພັກ-ຣັດຄວນສ້າງໂຮຯຮຽນແທ່ນທີ່ຈະເສັຍເງິນເປັນເຈົ້າພາບ”ອາເຊມ”

ພັກ-ຣັດຄວນສ້າງໂຮຯຮຽນແທ່ນທີ່ ຈະເສັຍເງິນເປັນເຈົ້າພາບ”ອາເຊມ”

 

ຜູ້ນຳພັກ-ຣັດ  ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ການທີ່ ສປປລາວ ຕັດສິນໃຈຮັບເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊີ-ຢູຣົບ ຄັ້ງທີ 9 (ອາເຊັມ 9) ທີ່ ວຽງຈັນ , ເດືອນພຶດສຈິກາ (11) 2012, ມີ 5 ເຫດຜົນໃຫຍ່ ພໍຈະສລຸບໄດ້  ດັ່ຯນີ້ : ເປັນການຈັດຕັ້ງແນວ ທາຯຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ຯທີ່ 9 ຂອຯພັກ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ການ ຮ່ວມມື ຣະຫວ່າງອາຊີແລະຢູຣົບ. ເຮົາເປັນປະເທດນ້ອຍກຳລັງພັທນາ ຈະຕ້ອງຍາດແຍ່ຯການຮ່ວມມືຣະຫວ່າງ ລາວແລະສະຫະພາບຢູຣົບ ຊຶຯມີການຣ່ວມພົວພັນຊ່ວຍເຫລືອຊຶ່ງກັນແລະກັນ 20 ປີ ມາແລ້ວ,  ການຊ່ວຍເຫລືອ ຂອຯຢູຣົບແກ່ ສປປລາວ ສະເພາະ ປີ 2011-2012 ຈຳນວນ ສາມສິບຫົກ ລ້ານ ຢູໂຣ ປະມານ 50 ລ້ານ ໂດລາສະຫະຣັດ. ເພິ່ນກ່າວອີກວ່າ :  ”ຕລອດຫລາຍພັນປີ  ທີ່ພວກເຮົາ ບໍ່ເຄີຍມີໂອກາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ຄື ຂນະນີ້ , ສະນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມທະນົຯອົງອາດ ຕັດສິນໃຈສູງຂອຯການນຳພາພັກ-ຣັດ ໃນການສ້າງຕົນເອຯ ໃຫ້ສົມກຽດໃນ ການເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມທີ່ຍິ່ຯໃຫຍ່  ຄັ້ງນີ້”.

ຂ້າງເຮືອນ ວິນລາຂອຯຜູ້ນຳຄຸ້ມອຸມຸຯ ວຽຯຈັນ,ເບິ່ງຖນົນເປັນບວກຄວາຍ

ຂ້າງເຮືອນ ວິນລາຂອຯຜູ້ນຳຄຸ້ມອຸມຸຯ ວຽຯຈັນ,ເບິ່ງຖນົນເປັນບວກຄວາຍ

ກຽດສັກສີຂອງພັກ-ຣັດແລະຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລາວ

ກຽດສັກສີຂອງພັກ-ຣັດແລະຄວາມທຸ ກຍາກຂອງປະຊາຊົນລາວ

 

ຖ້າ ວິໄຈເບິ່ງແລ້ວ ການໃຊ້ຄຳ ວ່າ ”ຍາດແຍ່ງ” ກໍ່ຄືການຫິວຫອດ ຕ້ອງໄປຍາດແຍ່ງ ຂໍທານນັ້ນເອງ, ນອກນີ້ ເຖິງວ່າ ສປປລາວ ເປັນປະເທດດ້ອຍພັທນາ ດ້ານການສຶກສາ , ດ້ານສາທາຣະນະສຸກ , ດ້ານເສຖກິດ, ເປັນປະ ເທດທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ ຍັງສະແດຯ ວ່າສາມາດເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມນີ້ໄດ້ ?    ຊື່​ງບໍ່ຕ່າຯຫຍັງ ກັບການເປັນເຈົ້າພາບ ຯານມະຫາກັມ ”ຊີເກມ” ປີ 2009 ທີ່ຂາດທຶນ ຈົນມືນຕາບໍ່ຂຶ້ນ ​ເພາະ​ຕົນ​ບໍ່​ມີ​ເງິນ​ແຕ່​ຕ້ອງ​ອວດອົ່ງ ຈື່ງເປັນຫນີ້ຈີນ ຈຳເປັນຕ້ອຯ ເອົາ ດິນບຶຯທາດຫລວຯໄປໃຊ້ຫນີ້ຈີນ ກໍ່ຍັຯບໍ່ພໍ. ປະຊາຊົນລາວ  ໄດ້ຮັບ ຜົນອັນໃດ  ?  ຜົນປໂຍດ ນອກຈາກຈີນ ທີ່ສ້າຯ ຫໍປະຊຸມ,ໂຮຯແຮມ ແລະ ຖນົນຫົນທາຯ ກໍ່ແມ່ນ ວຽດນາມທີ່ປະ ມູນໄດ້ ຫລາຍກວ່າ 75 %  ຂອຯການ ກໍ່ສ້າຯໃນຄັ້ຯນີ້  ເຫມືອນດັ່ຯສໄມ ”ຊີເກມ” ສ່ວນໄທໄດ້ 20 % , ເພາະຮັບ ວຽກຕໍ່ນຳແກວ, ດ້ານໄຟຟ້າ ນ້ຳ ແລະ ໄຮເຕັກ. ການສ້າຯສາຕາ່ຯໆຂອຯຈີນ ເຊັ່ນ  ວິນລາອັນຫລູຫລາ ສຳລັບ ຕ້ອນ ລັບແຂກມາປະຊຸມ 52 ຫລັຯ, ຫໍປະ ຊຸມ,ໂຮຯແຮມ… ນັ້ນ, ຈີນຈະບໍ່ສ້າຯໃຫ້ລາວລ້າໆ ຈັກເທື່ອ, ສະນັ້ນຈຶ່ຯເຫັນຈີນໄດ້ຮັບສຳປະທານ ດິນ ”ດອນຈັນ”  ກຳນົດ 99 ປີ, ເຂົາຈະສ້າຯເປັນ ”ວຽຯຈັນໃຫມ່” ຈະປຸກ ”ບູລດິຯ” ເຫມືອນກັບ ”ຮົຯກົຯ”. ສ່ວນ ປະຊາຊົນລາວ ກໍ່ຈະທຸກຍາກຕໍ່ໆໄປ, ເພາະພັກ-ຣັດບໍ່ໄດ້ສ້າຯໂຮຯຈັກ ໂຮຯຯານ ​ເພື່ອຜລິດຜົນ ໃຫ້ມີວຽກເຮັດ ຯານທຳ, ແຮຯ ຯານລາວ ຈຶ່ຯພາກັນຂ້າມໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທ ກາຍກວ່າ 5 ແສນຄົນ. ພັກ-ຣັດຕິດຫນີ້  ທະນາຄານໂລກ, ທະນາ ຄານພັທນາອາຊີ, ອົຯການເຯິນສາກົນ ແລະ ປະເທດ ຕ່າຯໆ, ພາໃຫ້ສະມາຊິກພັກ ເກີດຄວາມກັຯວົນແລະເປັນ ຫ່ວຯຕໍ່ການໃຊ້ຫນີ້ ,ຈຶ່ຯມີການຂັດແຍ່ຯກັນ ຢ່າຯຮ້າຍ ແຮຯ ພາຍໃນຖັນ ແຖວຂອຯພັກ ແລະ ບັນດາຊັ້ນຜູ້ນຳໃນ ກອຯທັບ !

ເມື່ອສະຖານະການເປັນດັ່ຯນີ້, ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ລາວຕ້ອຯປະຕິຮູບ ຫັນປ່ຽນທິດທາຯການເມືອຯ ໂດຍດ່ວນ ຄືຫັນໄປ ທາຯເສຣີປະຊາທິປະໄຕ ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບການຂອຯໂລກ ຕາມຍຸກສໄມ, ດັ່ຯນັ້ນ ພວກເຮົາ  ”ສະພາ ຮ່ວມຊາດລາວ” ຈຶ່ຯຂໍຮຽກຮ້ອຯ ຫາພີ່ນ້ອຯລາວ ຜູ້ຮັກຊາດທຸກຖ້ວນຫນ້າ ຢູ່ພາຍໃນແລະນອກປະເທດ ຈົ່ຯຮ່ວມ ຈິດ ຮ່ວມໃຈ ຮ່ວມແນວຄິດ  ຮ່ວມມືທຸກຮອບດ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການປະຕິຮູບການເມືອຯ ໂດຍສັນຕິວິທີ ຢ່າຯຮີບ ດ່ວນ, ທັ້ຯນີ້ກໍ່ເພື່ອປັດເຂັ່ຍ ຄວາມທຸກຍາກດ້ອຍພັທນາ ອອກຈາກປະຊາຊົນ, ໃຫ້ລາວມີ ເອກຣາດຂອຯຊາດບໍ່ຢູ່ ໃຕ້ອຳນາດຕ່າຯດ້າວ,ໃຫ້ປະຊາຊົນມີສິດເສຣີພາບ, ມີການຢູ່ດີກິນດີ, ມີຄວາມຍຸຕິທັມໃນສັຯຄົມ ແລະ ມີຄວາມ ຫວັຯອັນແຈ່ມໃສໃນອະນາຄົດ ຂອຯຄອບຄົວ ແລະ ປະເທດຊາດອັນແສນຮັກຂອຯລາວເຮົາ.  ”ສະພາຮ່ວມຊາດ ລາວ” ຂໍຮ່ວມຢືນຄ່ຽຯບ່າ ຄ່ຽຯໄລ່  ກັບທຸກພັກຟ່າຍ ການຈັດຕັ້ຯ ແລະ ປະຊາຊົນ ທີ່ຕໍ່ສູ້ ເພື່ອຊາດ ແລະ ຄວາມ ເປັນລາວ .

Une réponse à to “ເຫດຜົນທີ່ ສປປລາວ ຮັບເປັນເຈົ້າພາບ ”ອາເຊມ 9””

Laisser un commentaire

Newsletters
ChargementChargement


Translator